So I ran.  Free at last…Then I met you….

So I ran.  Free at last…Then I met you.  All that ronneeng and I got nowhere.